The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he said was, ‘Why is a raven like a writing-desk?’

Tijdens een theekransje in het beroemde boek Alice’s Adventures in Wonderland van Lewis Carroll legt the Mad Hatter dit raadsel aan Alice voor. Na lang nadenken vraagt ze de Hatter om het antwoord. ‘I haven’t the slightest idea,’ said the Hatter.

Dit vreemde raadsel is de inspiratie geweest voor ons logo, ondanks dat (of misschien juist omdat) er in Alice’s Adventures in Wonderland geen antwoord op wordt gegeven – en sinds het boek bestaat verwoede pogingen zijn gedaan de oplossing te vinden.

Want evenals de Hatter associëren wij de raaf met de schrijver. De raaf is een intelligente vogel: nieuwsgierig, altijd zoekende naar een inventieve uitweg en als het moet een beetje sluw. Ook zo zijn wij, Wolters & Van Swaal. We spelen niet op safe, zijn altijd op zoek naar de creatieve oplossing en maken – soms als het moet, soms gewoon voor ons plezier – gebruik van de sluwigheden van de Nederlandse taal.

Wanneer wij aan onze writing-desk plaatsnemen, kijkt de raaf altijd met een schuin oog mee.